หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม 65 ปี ชาวฟ้า โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ประชุมกลุ่มสตึก 1 โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
ศูน ย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ประจำปี 2557
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยชุมชน โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)