หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)