หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กโดยชุมชน  
      

เมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย.2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลศรีสตึกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสตึกและโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน ณ หอประชุม อนุสรณ์ 65 ปี ชาวฟ้าขาว โดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนา คู่กระสัง      รองนายกเทศบาลตำบลศรีสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน มีผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชนบ้านหนองเกาะ นักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จำนวน 150 คน ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสตึก ตำรวจภูธรสตึก และพระอาจารย์จากวัดบ้านหนองม่วง เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าอบในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ นายสมชาย อังกุละศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ที่ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่ในการอบรม ณ หอประชุม อนุสรณ์ 65 ปี ชาวฟ้าขาว: ครูเอนก ผู้ดูแลระบบ
: 2557-07-02