หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  กิจกรรมโรงเรียนการแบ่งสีกีฬา-ชมรม-พ่อครูแม่ครู  
      

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมแบ่งสีกีฬา-ชมรม-พ่อครูแม่ครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2557: ครูเอนก ผู้ดูแลระบบ
: 2557-07-02